صفحه اصلی / شعار سال / اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال

اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال

بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن کریم

مقاله حاضر به بحث پیرامون توسعه اقتصادی در قرآن کریم می پردازد. در این مقاله ابتدا به تعاریف لغوی توسعه و مفهوم توسعه اقتصادی، از نگاه دانشمندان، اسلام و قرآن پرداخته شده است و سپس راه کارهایی را که قرآن در زمینه توسعه اقتصادی ارائه داده است و به دو …

ادامه مطلب

واکنش های تاریخی ایرانیان به هجوم کالاهای خارجی

چگونگی مواجهه ایرانیان با واردات سیل آسای کالاهای خارجی از جمله موضوعات قابل بررسی در تاریخ معاصر است. در گفت وگو با موسی حقانی رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر و دکتر محسن سلیم، حرکت علما را در دفاع از استقلال اقتصادی و حمایت از تولید داخلی بررسی و تأکید کردیم …

ادامه مطلب

حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی از آلمان و ژاپن تا ایران

دولت و نهادهای حاکمیتی هم باید هر گونه حمایت از تولید کنندگان داخلی مانند ارائه تسهیلات و یارانه و تغییر در سود های گمرکی و معافیت های مالیاتی را منوط به افزایش مستمر و مستند کیفیت تولیدات کنند. صرفاً در چنین صورتی است که اقتصاد ایران از جا بر می …

ادامه مطلب

جنبشی برای حراست از «تولید ملی»

سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره ای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قلۀ پرافتخار آن به شمار آورد. آنچه باعث می شود این رویداد را یکی از افتخارات ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست، که ظاهر …

ادامه مطلب