خانواده

با این شرایط ازدواج نکنید

بسیاری از دختران و پسران تصور می کنند با رسیدن به بلوغ جسمانی آمادگی های لازم برای ازدواج را پیدا کرده اند در حالیکه ازدواج تنها به این مورد ختم نمی شود و لازم است که دختران و پسران قبل از ازدواج به آمادگی های قبل از ازدواج فکر کنند. …

ادامه مطلب