صفحه اصلی / کتابخانه / دشمن شناسی

دشمن شناسی

عملیات روانی خبر فوت رهبری

هر شایعه می‌تواند در برگیرنده بخش قابل توجهی از واقعیت باشد که ضریب نفوذ آن بستگی به درجه‌ی ابهام و اهمیت آن دارد در حقیقت هر چقدر شایعه پیرامون مسائل مبهم و مهم باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت اذهان …

ادامه مطلب