سیاسی

💢 اصلی‌ترین مانع رونق تولید

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین ۹۷، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از ۶۰۰۰ تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت ۶۰% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد.

ادامه مطلب

تحلیل سیاست دفاعی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل اهداف، اصول و راهبردهای سیاست دفاعی امام خمینی در مدیریت هشت سال دفاع مقدس و نتایج آن با تاکید بر بیداری اسلامی است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و شامل چهار سوال پژوهشی است. برای گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوای کمی و …

ادامه مطلب

قرآن و آزادی سیاسی

طرح مسئله آزادی همزاد آدمی و برترین گوهری است که انسان در اختیار دارد. این اهمیت، جایگاه ویژه ای را در اندیشه ها و مکاتب مختلف برای آزادی ایجاد کرده است و به تبع آن، تعاریف و برداشت های متفاوت و متعددی از آزادی ارایه شده است. آزادی سیاسی که …

ادامه مطلب